مدیریت دولتی ـ حسابداری (علوم انسانی)
استاد تقي رضائي بذري 

 

تجربه داشتن واحد با ایشون فوق العادست. بسيار دوست داشتني

 

(مدرس دوروس ریاضیات و  كامپيوتر  ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد دكتر بيژن شفيعي


استادی با تجارب طلايي بسيار خوش اخلاق


(مدرس ـ سير انديشه ها _ جامعه شناسي  و ..

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد رامتين بيدار


استادی جوان بسيار خوش اخلاق و دوست داشتني


(مدرس ـ دوروس اقتصاد  و ..

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد خانم معصومه حقی


استادي نمونه در دانشگاه

 

(مدرس ـ زبان انگلیسی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد عباس اسدی


استادی جوان

 

(مدرس ـ تربیت بدنی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد عظیم رفیع زاده

مدرس بسیار نمونه در تدریس دوروس معارف

 

(مدرس ـ دوروس معارف  و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد رضا رسولی

 

تجربه داشتن واحد با ایشون فوق العادست. بسیار مسلط بر دوروس ریاضی

 

(مدرس دوروس ریاضیات و   ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 

استاد مرتضی حضرتی

استادی با اطلاعات بسیار بروز . متفاوت و دوست داشتنی

 

(مدرس دوروس تخصصی  و مدیریت ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 

استادعلی یوسفی

استادی صبور با تجربه و بسیار دوست داشتنی

 

(مدرس دوروس حسابداری و مدیریت  ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
دکتر روح اله عليخان گرگاني


استادی متفاوت ـ مرد خاص دانشگاه ـ بی نظیر در تدریس ـ تسلط فوق العاده و  بی نظیر ـ تجربیات طلایی


(مدرس دوروس تخصصی مدیریت  و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
دکترمحمدرضا غضنفري کفشگر


یکی ازبهترین اساتید دانشگاه 


(مدرس ـ دوروس وصاياي حضرت امام و دورس معارف و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد علی اسماعیل پور


استادی متفاوت و از  اساتید مهربان و دوستدار واقعی دانشجو 


(مدرس ـ آیین زندگی  دوروس معارف و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد علي اكبرداداش پور


مدرسی با آرامش خاص و تدریسی بی نظیر


(مدرس دوروس اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
دکترميرنظام ميرچرخچيانبی شک بهترین استاد دانشگاه  از نظر دانشجویان


(مدرس ـ تنظیم خانواده و جمعیت و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد خانم حميده ابراهيمي حليمه جاني


مدرس بسیار نمونه در تدریس دورس ریاضی


(مدرس ـ دوروس ریاضی و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استادسجادصالحي كردآبادي


استادی جوان اما دلسوز دانشجو و بسیار خوش اخلاق


(مدرس ـ دوروس تخصصی مدیریت و ..

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
دکترعليجان اميريان ملك ميان


استادی فوق العاده در تدریس و بسیار خوش اخلاق


(مدرس‌ـ قرائت قران مجید  و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد احمد غفارزاده


استادی جوان اما با تجربیات فوق العاده مدرسی بی نظیر در دورس مدیریت


(مدرس ـ دوروس تخصصی مدیریت  و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استادمظاهر زمانی نعمت سرا


استادی با تجربه


(مدرس ـ فارسی عمومی و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استادمهران محبوب بشری


استادی با تجربات فوق العاده عالی و از استاید نمونه


(مدرس ـ دوروس حقوق اساسی و حقوق اداریی و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استادهمت اله نادی بابایی


استادی با تسلط فوق العاده و مدرسی بی نظیر


(مدرس ـ حقوق اداریی و  ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
دکتر عبدالرحيم خجسته


استادی با تجربات طلایی


(مدرس ـ جامعه شناسی سازمانها و سیر اندیشه ها و ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
دکتر بهروز فتحی واجارگاهی


تجربه بی نظیر از انتخاب واحد با آقای دکتر فتحی ـ از نمونه ترین استاید دانشگاه 


(مدرس ـ آمار و کاربرد آن در مدیریت  و . . .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استادناصرحق شناس


استادی با روحیه خستگی ناپذیر


(مدرس ـ دوروس روانشناسی و ... 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد مهدی رمضاني درويشي


استادی با کوله باری از تجربه مدیریتی


(مدرس ـ دوروس مدیریتی و ....+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استادفریدون کامیابی نقلبری


استادی با تسلط فوق العاده به زبان خارجه و یکی از بهترین و نمونه ترین اساتید دانشگاه


(مدرس ـ زبان خارجه عمومی   و .....

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استاد حسین صفری نژاد گیلوائی


استادی بسیار موفق در جذب دانشجو انصافا یکی از بهترین اساتید دانشگاه(مدرس ـ فارسی پیش / عمومی و ....

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استادمحمود رحمتی خانه سری


استادی با تجربه در رشته تاریخ و امامت و معارف و دوروس عمومی


(مدرس - تاریخ و امامت و معارف و دوروس عمومی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت | 
استادمحمدحبیبی مشکله


استادی بی نظیر در رشته حسابداری


(مدرس - اصول حسابداری ـ و .....+ نوشته شده در  ساعت   توسط دیبرسایت |